Luova ala

Luova ala tuottaa taloudellista kasvua, sivistystä ja hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle.

Suomen luova ala työllistää toiseksi eniten kaikista EU:n jäsenvaltioista (4,3 %). Luova ala myös muodostaa kolmanneksi eniten (4,8 %) BKT:sta (Industry Level Analysis Report, 2013, European Patent Office).

Luova ala on kasvava toimiala. Sen työpaikkojen määrä on lisääntynyt Tilastokeskuksen mukaan 20,1 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tekijänoikeus on luovan talouden perusta. Vahva tekijänoikeussuoja on myös kansallinen kilpailutekijä. Jotta kotimainen luova ala voi jatkossakin hyvin, on alan toimintaedellytykset turvattava.

Digitaalisten sisältömarkkinoiden kehitys myös tukee kasvua, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä edellyttää kuitenkin, että on olemassa sisältöä, jota yritykset voivat lisensoida ja hyödyntää liiketoiminnassaan. On myös tärkeää, että toimialan rakenteet mahdollistavat menestymisen luovalla alalla sekä tekijöille että yrityksille.

Vain toimivilla kotimarkkinoilla voi kasvaa vientimenestyjiä.

Tutustu myös: tekijanoikeus.fi