Tekijänoikeuskorvaukset tukevat kotimaista kulttuuria

Tekijänoikeusbarometrin mukaan tekijänoikeuskorvausten vaikutukset kotimaiselle kulttuurille nähdään positiivisina. 72 % vastaajista on ainakin osittain samaa mieltä siitä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. Tekijänoikeuskorvaukset voisivat vastaajien mielestä olla suurempia, sillä ainakin jossain määrin liian pieninä niitä pitää 24 % vastaajista. Liian suurina korvauksia pitää vain 6 % vastaajista.

”Ilahduttavaa on, että tekijänoikeuskorvausten merkitys suomalaiselle kulttuurille on tiedostettu. On tärkeää turvata luovan alan toimintaedellytykset, jotta kotimainen kulttuuri voi tulevaisuudessakin hyvin. Kulttuuri ja luova ala rakentavat paitsi kasvua ja työpaikkoja myös sivistystä ja hyvinvointia”, toteaa Lyhdyn puheenjohtaja Pekka Sipilä.

Tulokset perustuvat Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhdyn toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 2.9.–19.9.2016, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 018 henkilöä.

mielipide-to_korvauksista_graafi_2016