Taloustutkimus tutki 2003: Suhtautuminen tekijänoikeuskorvauksiin ja -järjestöihin

Kansalaisten selkeä enemmistö katsoo, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla ja korvaukset kohtuullisia. Jobinpostia järjestöt saavat avoimuuden puutteesta ja lisäksi kävi ilmi, että monilla ei ole selvää kuvaa siitä, minne kerätyt korvaukset päätyvät.

Yli 70 prosenttia suomalaisista katsoo, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla ja tarpeellisia. 4-6 prosenttia on vastakkaisella kannalla. 77 prosenttia kansalaisista katsoo, että tekijänoikeuskorvaukset ovat tärkeä elannonlisä taiteilijoille. Vain 11 prosentin mielestä taiteilijat saavat liian paljon tekijänoikeuskorvauksia.

Nämä tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen elokuu-syyskuun vaihteessa 2003 tekemästä Omnibus-tutkimuksesta, jossa haastateltiin henkilökohtaisesti 998 15 -74-vuotiaista suomalaista. Tutkimus tehtiin luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta.

Tutkimuksen mukaan monilla on virheellinen kuva siitä, minne tekijänoikeuskorvaukset päätyvät. 41 prosenttia vastaajista luulee, että tekijänoikeusjärjestöt ovat itse vähintään toiseksi suurin korvausten edunsaaja.

Todellisuudessa korvauksista lähes yhdeksän kymmenesosaa menee kulttuurin tekijöille – ja järjestöjen hoitamaan korvausten hallinnointiin kuluu keskimäärin vain 13,5 prosenttia.

Yhteenveto tuloksista

Suhtautuminen tekijänoikeuskorvauksiin:

 • 82 % katsoo, että tekijänoikeuskorvauksilla tuetaan sitä, että taidetta tehdään huomennakin
 • 77 % katsoo, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille
 • 75 % pitää niitä merkittävänä elannonlisänä taiteilijoille
 • 68 %:n mielestä tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein
 • 11 prosenttia katsoo, että taiteilijat saavat liian paljon tekijänoikeuskorvauksia ja vastakkaista mieltä on 57 %
 • Vastaajilta kysyttiin myös, mikä on suurin ja mikä toiseksi suurin tekijänoikeuskorvausten edunsaaja. Kun vastaukset yhdistetään, niin 72 % pitää suurimmaksi tai toiseksi suurimpana edunsaajana kustannus- ja tuotantoyhtiöitä, 67 % taiteilijoita, 41 % järjestöjä itseään 9 % yhteiskuntaa

Tekijänoikeusjärjestöjä pitää:

 • oikealla asialla olevina 73 % ja väärällä asialla olevina 4 %
 • tarpeellisina 71 % ja tarpeettomina 6 %
 • luotettavina 54 % ja epäluotettavina 9 %
 • kehitystä hyödyttävinä 51 % ja kehitystä haittaavana 9 %
 • reiluina 44 % ja epäreiluina 12 %
 • avoimina 36 % ja sulkeutuneina 19 %

%