Piratismiasenteet kehittyvät parempaan suuntaan

  • Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää piraattien levittämisen laittomaksi ja pitää sitä myös tuomittavana.
  • Silti joka kuudennessa kotitaloudessa piraattitiedostoja joko ladataan tai striimataan. Verkossa luvatta levitetyn aineiston lataajien määrä on jatkanut alenemistaan (12 % vuonna 2014, 13 % vuonna 2013, 15 % vuonna 2012 ja 21 % vuonna 2011).
  • 64 % kannattaa estojen asettamista myös ulkomaisiin piraattipalveluihin, estojen kannatus on kaikissa ikäryhmissä suurempaa kuin niiden vastustus.

Muun muassa nämä tulokset käyvät ilmi Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY teettämästä Taloustutkimuksen Tekijänoikeusbarometrista. Vuosittaisen Tekijänoikeusbarometrin piratismi-osassa selvitettiin sekä lain tuntemusta, asenteita piratismia kohtaan että heidän omaa piratismikäytöstään.

Piratismi tiedetään laittomaksi

Valtaenemmistö suomalaisista tietää nettipiratismin laittomaksi. 93 % väestöstä pitää piraattien levittämistä laittomana. 88 % koko väestöstä pitää niiden lataamista laittomana.

Piratismi tuomitaan laajalti

Suomalaiset tuomitsevat laajalti piratismin. Erityisen vahvasti tuomitaan piraattien levittäminen. Vain 4 % väestöstä pitää musiikin tai elokuvan luvatonta jakamista internetissä hyväksyttävänä. Vielä vuonna 2009 jakamisen hyväksyi noin joka kolmas nuori (31 %).

Piraattiaineiston lataamisen Internetistä hyväksyy 15 % koko väestöstä ja 23 % nuorista. YouTubeen luvatta laitetun videon katselun hyväksyy 29 % koko väestöstä ja 61 % nuorista.

Asenteet ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Lataamisen hyväksyi viime vuonna vielä 16 % koko väestöstä ja 31 % nuorista. Vuonna 2009 lataamisen hyväksyi vielä 42 % nuorista.

Erityisesti nuorten asenteet kehittyvät

Nuorison (15-24 -vuotiaat) asenteiden kehitys on siten osoittautumassa pysyväksi ilmiöksi. Muutamassa vuodessa piraattien levittämisen hyväksyttävyys on pudonnut kolmasosaan entistä ja niiden lataamisen hyväksyttävyys liki puoleen:

  • Kun vuonna 2009 31 prosenttia nuorista hyväksyi piraattien levittämisen internetissä, nyt sen hyväksyy heistä 10 prosenttia
  • Kun vuonna 2009 42 prosenttia nuorista hyväksyi piraattien lataamisen itselle internetistä, nyt sen hyväksyy heistä 23 prosenttia

”On hyvä uutinen, että 94 % suomalaisista tietää piraattien levittämisen laittomaksi ja ainoastaan 4 % pitää sitä missään suhteessa hyväksyttävänä. Erityisen hienoa on nähdä, millä vauhdilla nuorison asenteet kehittyvät paremmiksi,” sanoo Kaira.

Levittäminen harvinaista, striimaus yleisintä

Nettipiraattien tietoinen ja tarkoituksellinen levittäminen on erittäin harvinaista. Vain 2 % koko väestöstä ja 6 % nuorista kertoo, että heidän kotoaan käsin levitetään piraatteja.

Piraattitiedostojen lataaminen on selvästi alentunut. 13 % vastaajista kertoi, että hänen perheessään on ladattu Internetiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvaa tai tietokonepelin. Viime vuonna tämä luku oli 15 % ja vuonna 2011 21 %.

Nuorten mukaan luku on 33 %, eli 15–24-vuotiaiden maailmassa tätä tehdään joka kolmannessa kotitaloudessa. Vuonna 2011 näin vastasi 47 % ja vuonna 2009 peräti 61 % nuorista.

16 % koko väestöstä on katsellut, kuunnellut tai pelannut Internetin laittomissa palveluissa luvattomasti olevaa musiikkia, elokuvaa tai peliä. Tästä kysymyksestä ei ole vertailuaineistoa aiemmmilta vuosilta, koska silloin kysymyksen muoto oli erilainen.

Enemmistö kannattaa estomääryksiä

64 % kannattaa tuomioistuimille oikeutta määrä esto myös ulkomaisiin piraattipalveluihin ja sellaisiin joissa palvleun omistaja ei paljasta henkilöllisyyttään. 22 % vastustaa. Estojen kannatus on kaikissa ikäryhmissä suurempaa kuin niiden vastustus

Fyysinen piratismi vähäistä

Fyysinen piratismi on erittäin vähäistä. Vain 2 %:ssa kotitalouksista on vuoden sisällä ostettu Suomessa piraattilevyjä, -elokuvia tai – tietokonepelejä ja vain 3 % on tuonut sellaisia mukaan ulkomaanmatkalta.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Kesäkuun Omnibus-kierroksella haastateltiin 1020 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on keskimäärin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.