Piraattipuolue neuvoo, miten kiertää Pirate Bayn blokkaus

Piraattipuolue on perustanut nettisivun, joka neuvoo, miten tuomioistuimen määräämä Pirate Bay blokkaus voidaan kiertää.

Piraattipuolue on julkaissut ohjeita, joilla Elisan ja Saunalahden asiakkaat voivat kiertää The Pirate Bay -verkkopalvelulle asetetun eston. Esto perustuu oikeuden määräykseen.

Yleisradion uutisten haastatteleman Vaasan yliopiston oikeustieteen professori Asko Lehtosen mukaan operaattorien asettamien estojen kiertämisen opastamisessa tullaan lähelle sitä, että neuvotaan, miten tekijänoikeuden loukkaus voidaan suorittaa.

– Ruotsissa tuomittiin nimenomaan avunannosta. Avunannosta voi olla kysymys, kun kerrotaan, mistä voi saada laitonta hyödykettä ja miten se tehdään, Lehtonen selventää Ylen nettisivuilla.

Avunannoksi voidaan Lehtosen mukaan laskea ohjeet ja muut järjestelyt.

– Avunanto voidaan suorittaa sekä neuvolla että toimella. Myös neuvon antaminen voi olla avunantoa rikokseen. Piraattipuolue puhuu sensuurin kiertämisestä, mutta Elisan ja Saunalahden estoja ei ole asetettu sensurointitarkoituksessa, Lehtonen sanoo.

Piraattipuolueen puheenjohtaja Pasi Palmulehto kiistää Ylen jutussa, että toiminta rikkoisi lakia ja jutun mukaan asia on tulkinnanvarainen.

Blokkaus ei sensuuria vaan lain valvontaa

Helsingin käräjäoikeus antoi 26.10.2011 päätöksen, jolla se velvoittaa väliaikaisella määräyksellä Internet-operaattori Elisan estämään asiakkailtaan pääsyn tekijänoikeuksia loukkaavaan The Pirate Bay -sivustoon. Vastaavia oikeudenpäätöksiä on annettu muissakin EU-maissa.

Piraattipuolue on syyttänyt tuomioistuimen päätöksen olevan sensuuria. Väite on piraateille tyypillinen, mutta ei tosi.

Sensuurilla tarkoitetaan viestinnän ennakkotarkastusta. Jälkikäteinen median valvonta on Suomessa kuten muissakin demokratioissa normaalia. Sananvapauden varjolla ei voi rikkoa lakia, ei siis yllyttää rikokseen, avustaa rikoksen teossa, tehdä kunnian tai yksityiselämän loukkausa jne. Sananvapaus ei myöskään anna oikeutta ottaa R-kioskista maksamatta Ilta-Sanomia ja alkaa jakaa niitä ilmaiseksi ohikulkijoille.

Pirate Bay on palvelu, jonka kautta pystyy lataamaan piraatti-tietokoneohjelmia, -tietokonepelejä, -musiikkia ja -elokuvaa. Se on maailman suurin ja Suomen suosituin BitTorrent-sivusto, jonka perustajat Hans Neij, Peter Sunde Kolmisoppi ja Gottfrid Warg on tuomittu Ruotsissa vankeusrangaistuksiin ja mittaviin vahingonkorvauksiin. Tuomioista huolimatta Pirate Bay on jatkanut toimintaansa.

Blokkaus perustuu lakiin ja direktiiviin

Sivujen blokkausta vaati alunperin Musiikkituottajat, jota edusti Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK. Suomen laissa on erityissäännös, jonka mukaan tuomioistuin voi määrätä teleoperaattorin blokaamaan sivuston, joka loukkaa tekijänoikeutta. Säädös perustuu ns. tietoyhteiskunta-direktiiviin.

Elisa vastusti hakemusta katsoen, että määräyksen täytäntöönpano ei olisi teknisesti toteutettavissa ja että siitä aiheutuisi sille huomattavia kustannuksia.

Harkittuaan haetun toimenpiteen kohtuullisuutta käräjäoikeus katsoi keskeytysmääräyksen tässä tapauksessa olevan oikeasuhtainen toimenpide. Käräjäoikeus ei myöskään uskonut, etteikö Elisa kykenisi toteuttamaan haettuja toimenpiteitä pääsyn estämiseksi Pirate Bayhin tai että niistä aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia.

Euroopassa tuomioistuimet ovat antaneet vastaavanlaisia keskeyttämismääräyksiä Suomen lisäksi myös Hollannissa, Tanskassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa ja Itävallassa.

Eurooppalaisesta käytännöstä poiketen Suomessa pitää kuitenkin 30 päivän kuluessa nostaa myös kanne varsinaisia loukkaajia eli Pirate Bayn perustajia vastaan. Muutoin väliaikainen keskeyttämismääräys olisi rauennut. Näin tässä tapauksessa pystyttiin tekemään, koska Pirate Bayn omistajat tunnetaan. Jos piraattisaitin omistajat kätkevät henkilöllisyytensä, pitempiaikaista blokkausta ei pystytä Suomen lain mukaan määräämään.

Elisa tiedotti 9.1. blokkaavansa useita Pirate Bayn käyttämiä osoitteita. Jonkin aikaa listalla esiintyi myös kotimainen Piraattilahti-palvelin mutta Elisa tiedotti 11.1. jättävänsä sen blokkaamatta.

Blokkauspäätöksen jälkeen sekä Suomen Musiikkituottajien että Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen TTVK:n kotisivut kaadettiin ja lisäksi TTVK sai pommiuhkauksen. Poliisi tutkii pommi-isku-uhkausta.

Musiikkituottajat on jättänyt Helsingin ja Vantaan käräjäoikeuksiin hakemukset, joissa pyydetään tuomioistuinta velvoittamaan myös Sonera ja DNA estämään asiakkailtaan pääsy The Pirate Bay palveluun. Tällä hetkellä Elisan, Soneran ja DNA:n yhteenlaskettu markkinanosuus Suomen laajakaistayhteyksistä on noin 80 %.

Blokkauksen tehosta näyttöä

”Vastaavantyyppisillä estoilla on saatu hyviä tuloksia esim. Italiassa, jossa Pirate Bay – palvelun suosio on merkittävästi vähentynyt. Tilanteessa, jossa rikollinen toiminta on selkeää ja sitä jatketaan useista tuomioista huolimatta, on laittomuuksiin pystyttävä puuttumaan tuomioistuimen määräyksillä, joilla teleoperaattori velvoitetaan estämään pääsy selkeästi laittomiin palveluihin”, toteaa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

”Pirate Bayn ainoa tarkoitus on hyötyä taloudellisesti musiikin, elokuvien ja pelien luvattomasta levittämisestä. Suomalaisille kuluttajille on laittomien palveluiden sijaan tarjolla useita erinomaisia laillisia musiikkipalveluita. Haluamme osaltamme myötävaikuttaa siihen, että yhä suurempi osa kuluttajista lopettaa harmaan talouden tukemisen ja siirtyy laillisten palveluiden asiakkaaksi”, kommentoi hakemuksia Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt.

”Laittoman tarjonnan väheneminen tukee samalla myös teleoperaattoreiden mahdollisuuksia investoida entistä voimakkaammin lailliseen sisältöliiketoimintaan”, Rechardt huomauttaa.