Mitä Järkeä tekijänoikeuslakiin-aloite muuttaisi?

Niinsanottu ”Järkeä tekijänoikeuslakiin”-kansalaisaloite sai vaaditut 50 000 nimeä kokoon päivää ennen määräajan päättymistä.

Tekijänoikeuslakialoite poikkeaa muista kansalaisaloitteista merkittävästi yhdessä suhteessa. Kansalaisaloitteet ovat yleensä tyypillisiä yhden asian hankkeita malliin ”pakkoruotsi poistetettava” tai ”turkistarhaus kiellettävä”. Tämä aloite sisältää sitävastoin yli kymmenen erilaista esitystä, joita yhdistää vain se, että ne kohdistuvat tekijänoikeuksiin.

Aloitteen ajajat korostivatkin, että aloite kannattaa allekirjoittaa, jos kannattaa edes osaa esityksistä. Heidän mukaansa mikään osa niistä ei muuten päätyisi eduskuntaan.

Nyt aloite menee eduskuntaan. Siksi on syytä lyhyesti kertoa, millaisia asioita se muuttaisi.

Mitä aloite sisältää?

Liki 20-sivuisen lakiesityksen sisältöön tutustuminen vaatii pitkällistä paneutumista. Yhteenvedon omaisesti sen voi ryhmitellä 5-6 osaan:

Ensinnäkin, esitys kumoaisi vuoden 2005 tekijänoikeuslain uudistuksessa säädetyt keinot torjua verkkopiratismia. Jäljempänä tekstissä kerrotaan, miten tämä tietokirjailija Petteri Järvisen mukaan tehtäisiin.

Toiseksi, esitys tekisi tekijänoikeudella suojatun aineiston (esimerkiksi YouTuben kautta katsottavien elokuvien) käytöstä opetuksessa nykyistä halvempaa ja helpompaa, eli suurelta osin luvan tarve poistuisi. Se, miten laajalti aineiston käyttö muuttuisi kouluille ilmaiseksi, selvinnee valiokuntakäsittelyssä.

Osa esityksistä alentaisi rimaa sen suhteen, millaisia parodia-”spin off”-teoksia- ja tuotteita saisi lupaa kysymättä ja maksamatta tehdä olemassaolevista teoksista. Tämänkin uudistus-esityksen laajuus selvinnee tarkemmin eduskuntakäsittelyn aikana.

Lisäksi esitys pyrkii vahvistamaan taiteilijan sopimusasemaa suhteessa ns. työnantaja- tahoihin. Nykyisinhän tätä koskee normaali sopimusten kohtuullistuttamismahdollisuus.

Lisäksi esitys muuttaisi TV-kaista-tyyppisen verkko-PVR-palvelun striimauksesta (jota se on nykyisen lain mukaan) yksityiseksi kopioinniksi. Sellaista palvelua myyvä yritys ei siis tarvitsisi enää lupia tv-ohjelmien käyttöön, toisin kun TV-yhtiöt laittaessaan ohjelmiaan omille nettisivuilleen.

Ehdotus sisältää myös lainmuutoksia, jotka edellyttäisi nykyistä laajempia rinnakkaislisensointioikeuksia tekijänoikeusjärjestöjen asiakkaille.

Laiton lataaminen vaaditaan rinnastettavaksi näpistykseen

Laajaa aloitetta ajettiin julkisuudessa lähinnä vaatimuksella kohtuullistuttaa piraattien lataajien rangaistuksia.

Aloittetta kannatavassa väitetään, että yksittäisen biisin lataaminen vertaisverkosta olisi nykylain mukaan yhtä vakava rikos kuin kuolemantuottamus.

Mainoksen mukaan aloite ajaa sitä, että lataamisen rangaistus rinnastetaan näpistykseen eli siitä saisi sakkoa. Saman henkinen vaatimus esiintyy myös kansalaisaloitteen alkuteksteissä.

Tältä osin sekä mainos että aloitteen virallinen esittelyteksti herätti asiantuntijapiireissä kovaakin keskustelua. Totuus on nimittäin se, että laittomasta lähteestä lataaminen ei ole nykyisin lainkaan rangaistavaa!

Petteri Järvinen kertoo blogissaan, että ”nykyisen lain nojalla netistä lataaminen ei voi johtaa vankeustuomioon. Itse asiassa piraattilataaminen netistä ei ole edes rikos. Siitä voidaan määrätä vain korvauksia tekijälle, ei rangaista (tietääkseni edes yhtään korvausta ei ole määrätty).”

”Nykyinen laki kieltää vain levittämisen — sen, että jakaa luvattomasti toisten kaupallisia teoksia muille,” kirjoittaa Järvinen.

Kriitikot saavat kritiikkiä

Tietokirjailija Petteri Järvinen kritisoi hankkeen puuhamiehiä siitä, että he eivät kerro lakiesityksen tavoitteita ja sisältöjä riittävän avoimesti.

Blogissaan 20.7. hän kertoo näkevänsä nykylaissa korjaamisen varaa, mutta … ”En kuitenkaan pidä siitä, miten aloite vääntelee sanoja ja väittää parantavansa myös tekijöiden asemaa. Käyttäjien etua pitää ajaa avoimesti ja reilusti, ei piilottamalla isoja muutoksia rivien väliin.”

”Luulen, etteivät kaikki allekirjoittajat ole lukeneet tekstiä ajatuksella loppuun asti”, kirjoittaa Järvinen. ”Vaikka johdannossa väitetään toista, käytännössä esitys tekisi p2p-piraattiverkkojen käytöstä sallittua.”

Tämä tehdään useilla pienillä pykälämuutoksilla. ”Laillisen lähteen vaatimuksen poistaminen antaisi kopioida netistä mitä tahansa, myös laittomasti sinne laitettuja elokuvia ja musiikkia. Aloitteessa tätä kutsutaan ’lain selkeyttämiseksi.’

”Ilman taloudellista hyötyä tapahtuva levittäminen olisi aloitteen mukaan vain tekijänoikeusrikkomus, joten levittäjiä ei voisi jäljittää mitenkään.”

”Aloite myös sallisi avointen piraattipalvelujen perustaminen, sillä ylläpito ei olisi missään vastuussa käyttäjien tekemisistä”, kirjoittaa Järvinen.

Järvisen blogiin voit tutustua osoitteessa:

http://pjarvinen.blogspot.fi/2013/07/jarkea-tekijanoikeuslakiin-tosiaan.html