Digitaalinen toimintaympäristö vaatii kokonaisvaltaisen ratkaisun

Nokia, Sanoma Oy, Teosto ja Ifpi julkistivat yhteisen tiedotteen, jossa otetaan kantaa niin hyvitysmaksuun kuin piratismin torjumiseen. Tiedote alla:

Suomen on uudistettava digitaalisten sisältöjen ja palveluiden toimintaympäristö noustakseen Euroopan johtavaksi maaksi digitaalisilla markkinoilla. Katsomme, että uudistaminen pitää tehdä tavalla, joka hyödyttää merkittävästi kaikkia alan toimijoita: tekijöitä, esittäjiä, sisällön tuottajia, palveluiden kehittäjiä ja tarjoajia sekä teknologiayhtiöitä.

Tämä vaatii kokonaisratkaisua, jossa uudistetaan ja kehitetään digitaalisen arvoketjun kaikkia keskeisiä osa-alueita mukaan lukien piratismin vastaiset toimet, hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen (nykyisen laitteet kattavan maksun rinnalle tulisi luoda YLE-maksun ohessa kerättävä yksityisen kopioinnin maksu, joka asteittain voisi korvata nykyisen laitemaksun) sekä erilaisten arkistojen saatavuuden parantaminen lisensoimalla.

Samalla on turvattava elinvoimainen kotimainen kulttuuri kehittämällä ja rahoittamalla sitä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Näillä keinoilla, sekä turvaamalla toimijoiden kyky investoida sisältöihin, luodaan erinomaiset edellytykset laillisten digitaalisten palvelujen ja luovien alojen kasvulle uusia teknologioita käyttäen, uusien työpaikkojen luomiselle, innovaatioille ja Suomen kilpailukyvyn parantamiselle sekä suomalaisen kulttuurin menestymiselle.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu uudistamaan hyvitysmaksujärjestelmä sekä vähentämään tekijänoikeudellisesti suojattujen sisältöjen laitonta jakelua lainsäädäntöä kehittämällä. Toivomme, että ehdottamamme kokonaisratkaisu johtaa pikaisesti tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Sanoma Entertainment: ”Suomalaisella medialla on erityinen rooli kansalaisille sivistäjänä, viihdyttäjänä, tiedonvälittäjänä ja suomalaisen maailmankuvan rakentajana. Suomalainen media tuottaa kansalaisille ja yhteiskunnalle yhteistä hyvää ja se on myös merkittävä työllistäjä. On tärkeää turvata median toimintaedellytykset ja kyky investoida sekä tuottaa ja tuoda tarjolle kotimaisia ohjelmasisältöjä.”

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry: “ Kokonaisvaltainen, uuden kasvun turvaava ratkaisu edellyttää, että laillisille digitaalisille sisältöpalveluille annetaan Suomessa reilu mahdollisuus kasvaa ja menestyä”, sanoo Musiikkituottajien edustaja Lauri Rechardt. ”Tämä edellyttää, että Internetin harmaaseen talouteen puututaan päättäväisesti. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen niin, että se paremmin turvaa sisällön tekijöiden toimintaedellytykset ja samalla tukee uusien palveluiden kehitystä Suomessa, on niin ikään tärkeää.”

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry: “Suomalaisten luovuus tulee saada täysimääräisesti käyttöön. Tarvitaan vahvaa kokonaisnäkemystä ja tuntuvia panostuksia luovan työn kannustavuuteen ja muihin toimintaedellytyksiin”, katsoo Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä. ”Vain näin voidaan aikaansaada luovien alojen kasvua ja turvata elinvoimainen suomalainen kulttuuri.”

Nokia Oyj: ”Alan keskeiset toimijat ovat löytämässä yhteisymmärryksen siitä, miten Suomesta tehdään parempi toimintaympäristö digitaalisille sisällöille ja palveluille. Vanhentuneen hyvitysmaksujärjestelmän korvaaminen neutraalilla vaihtoehtoisella järjestelmällä palvelee osaltaan tätä kokonaistavoitetta”, toteaa johtaja Ilkka Rahnasto Nokiasta. “Toivomme, että valtio tukee toimijoiden ehdotusta. Ehdotus mahdollistaa Suomelle edelläkävijän roolin eurooppalaisessa kehityksessä.”