Välittäjät mukaan piratismin torjuntaan

Yhä suurempi osa väestöstä nauttii sisällöistä internetin välityksellä. Sekä laillisten että laittomien palvelujen ylläpitäjät tarvitsevat liiketoimintansa harjoittamiseen sisältöjen lisäksi myös lukuisia välikäsiä. Näitä välittäjiä ovat teleoperaattoreiden lisäksi mm. maksuliikenteen tarjoajat, hakukoneet ja mainostajat. Jokaisella välittäjällä on halutessaan mahdollisuus ehkäistä osaltaan piratismia.

Tehokkain keino puuttua piratismiin on luonnollisesti ajaa laittomana lähteenä toimiva sivusto alas tai estää pääsy sille. Näiden toimien osalta teleoperaattorit ja ylläpitopalvelujen tarjoajat ovat ratkaisevassa asemassa. Vähimmäisvaatimuksena pitäisi olla ylläpitopalvelun asiakkaan todellisen henkilöllisyyden varmistaminen, jotta tarvittaessa myös viranomaisilla on mahdollisuus päästä käsiksi laittomasta toiminnasta epäiltyihin.

Hakukoneiden ylläpitäjien on mahdollista tehostaa laittoman aineiston alasottoa sekä vaikuttaa siihen, että kuluttaja löytäisi hakutuloksistaan lailliset palvelut ennen laittomia.

Myös piraattisivustojen rahavirtoihin puuttumalla voidaan vähentää piratismia. Palvelujen ylläpitäjien on vaikeampi kerätä mainostuloja, lahjoituksia tai kuukausimaksuja, jos maksuliikenteestä huolehtivat maksuvälityspalvelut eivät tarjoa heille palveluitaan. Tunnetun luottokorttiyhtiön logo sivustolla on myös omiaan erehdyttämään kuluttajia lähteen laillisuudesta.

Piraattisivustot voivat tuottaa ylläpitäjilleen huomattavia mainostuloja, vaikka olisivat käyttäjilleen ilmaisia. Digital Citizens Alliancen vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan suosituimmat piraattisivustot, joiden joukosta löytyvät suomalaistenkin eniten käyttämät sivustot, tienasivat vuoden aikana mainostuloja kukin yli 3 miljoonaa euroa. Mainosvälittäjät voivat vaikuttaa tulovirtoihin poistamalla mainokset piraattisivustoilta. Harva hyvämaineinen yrityskään haluaa tietoisesti mainostaa tunnetulla laittomalla sivustolla. Samalla mainosrahoja ohjautuisi laillisille markkinoille.

Osa välittäjistä toteuttaa jo joitain toimia vapaaehtoisesti. Tasapuolisuuden nimissä kaikkien välittäjien olisi aktivoiduttava ja se onnistuu vain, jos aloite tulee ylemmältä taholta valtion hallinnosta. Tanskassa välittäjät ovat jo sitoutuneet yhteistyösopimuksen mukaan tekemään internetistä turvallisen ja laillisen alustan niin kuluttajille kuin yrityksille mm. ehkäisemällä tekijänoikeuden loukkauksiin perustuvaa talousrikollisuutta. Paikallisen opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla selvitetään, millaisin konkreettisin toimin sovitut tavoitteet saavutetaan.

Useimmista asioista on mahdollista sopia, jos kaikki osapuolet sitä haluavat. On sekä yhteiskunnan että kaikkien laillisten toimijoiden etu, että laittomaan toimintaan puututaan ja harmaan talouden rahavirrat tyrehdytetään. Parhaiten tämäkin tavoite saavutetaan yhteistyöllä.

Jaana Pihkala
Jaana Pihkala

Kirjoittaja on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja