Uskaltaako yrittää?

Luovan alan yrittäjistä monet ovat mikro-, pien- ja yksinyrittäjiä, eikä kyse useinkaan ole niin sanotuista kasvuyrityksistä. Luova tekeminen sopii hyvin yhteen yrittämisen perusajatusten kanssa. Kaikki on itsestä kiinni ja usein vieläpä itse keksittyä, joskus suorastaan sepitettyä. Jos tuotos joskus nousee siivilleen, hyöty tulee yrittäjälle itselleen. Jos ei natsaa, ei voi syyttää kuin itseään ja ei kun yrittämään uudelleen.

Yhteiskunnassa, etenkin juhlapuheissa, yrittämiseen kannustetaan varauksettomasti. Yrittäminen on suorastaan moraalinen velvollisuus, jos siihen on vähänkin edellytyksiä. Yhteiskunnan viesti yrittämistä harkitsevalle on kuitenkin kaksijakoinen. Sääntely ei kannusta yrittämään, vaan kynnystä hivutetaan koko ajan korkeammalle.

Verottajan ohjeistaessa laskuttamiseen liittyvissä kiemuroissa ei yksinyrittäjän elämää helpotettu, vaan sitä vaikeutettiin. Palvelut, joista taiteilijat olivat jo tottuneet laskuttamaan, katsottiin työsuhteiseksi, ja laskuttamiselle pantiin siltä osin piste. Ohjeiden tulkinnanvaraisuus ei sekään kannusta yrittämään, koska yrittäjyyden tulkinnallinen rima ei ainoastaan vapise, vaan se on joissakin tapauksissa nostettu aika korkealle.

Työttömyysturvasääntelyn uudistamisessa yrittämisen yrittäminen tehtiin, ei rangaistavaksi, mutta entistä hankalammaksi. Yhdenkin työkorvauksen laskuttaminen voi käytännössä johtaa pysyvään yrittäjästatukseen. Yrittämistä ei silloin uskalla kokeilla, vaan homma voi olla kerrasta poikki. Yrittänyttä laitetaan.

Luovan alan yrittäjä-tekijät ja -taiteilijat kaipaavat sääntelyyn kannustavaa otetta ja selkeyttä. Se ei ole liikaa toivottu aikana, jolloin työsuhteista työtä on vain harvoin ja harvoille tarjolla.

Ahti Vänttinen
Ahti Vänttinen

Puheenjohtaja
Suomen Muusikkojen Liitto ry

Suomen Muusikkojen Liitto ry on yhteensä noin 3 300 ammattimuusikkoa, sivutoimista muusikkoa ja musiikin opiskelijaa edustava ammattiliitto.