Tulevaisuusvaliokunta uskoo luoviin aloihin

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta otti lausunnossaan kantaa luovien alojen merkitykseen ja tulevaisuuteen.

Valtion ensi vuoden talousarviota koskeva lausunto painottui luovien alojen lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitukseen, tieteeseen ja innovaatioita tukeviin julkisiin hankintoihin.

Luovat alat ovat valiokunnan mielestä tärkeitä. Ne ovat kasvavia toimialoja: Kulttuuri- ja viihdealan työpaikkamäärä on kasvanut Tilastokeskuksen mukaan 20,1 % vuodesta 2007. EU:n tilastojen mukaan tekijänoikeusalat työllistävät 4,3 % Suomen työvoimasta (toiseksi eniten EU:ssa) ja tuovat 4,8 % BKT:stamme (EU:n kolmanneksi suurin), valiokunta lausuu.

Valiokunnan mukaan kulttuurilla ja taiteella on myös vahva alueellinen vaikutus. Ne syntyvät paikallisesti ja vahvistavat Suomen alueiden elinvoimaisuutta.

Suomen kansantalous nojaa yhä enemmän kulttuuristen sisältöjen tuotantoon ja hyödyntämiseen sekä luovien yksilöiden innovatiiviseen työhön, valiokunta korostaa. ”Toimivat sisältömarkkinat edellyttävät kysynnän ja tarjonnan lisäksi vahvaa omistusoikeutta henkiseen omaisuuteen. Tekijänoikeuden tulee suojata tekijöiden, taiteilijoiden ja luovan alan yritysten oikeudet suhteessa teosten käyttäjiin.”

Tulevaisuusvaliokunnan arvio luovan alan merkityksestä, mahdollisuuksista ja tekijänoikeussuojan oikeutuksesta on myönteinen uutinen luovalla alalla toimiville.

Toivottavasti seuraavan hallitusohjelman kirjoittajat tutustuvat valiokunnan kantoihin ja perusteisiin. Luova ala voi toimia Suomen kasvun moottorina, jos sille annetaan järkevät toimintaedellytykset ja yhtäläiset mahdollisuudet kuin kilpailijamaissamme.

Lauri Kaira
Lauri Kaira

Kirjoittaja on musiikin harrastaja sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY-projektin projektinjohtaja