Tekijä äänessä

Klassisen musiikin säveltäjän työtä pitää moni mystisenä. Kun aamuisin aloitan sävellystyön, hetki ei ole erityisen mystinen, usein enemmänkin kovin arkinen: ensin normaalit perheen aamutoimet, lapset laitettu koulutielle ja koira lenkitetty. Työn vaiheesta riippuen kasaan eteeni papereita tai avaan tietokoneeni; keksin uusia ideoita tai kehittelen aiemmin tekemääni. Kauempaa katsottuna elämäni ei paljon eroa kenen tahansa arjesta — ei myöskään ajankäytön kannalta. Laajan orkesteriteoksen säveltäminen on raaka, jopa yli vuoden kestävä, pitkiä työpäiviä vaativa prosessi, jossa pelkkä partituurin kirjoittaminen, luovasta työstä puhumattakaan, vaatii paljon aikaa, voimavaroja, sitkeyttä ja hyviä istumalihaksia.

Harva tulee konsertissa istuessaan ajatelleeksi, että orkesteriteoksen kuuntelukokemuksen takana on valtava määrä työtunteja. Nuo työtunnit eivät rajoitu pelkästään kyseisen teoksen sävellystyöhön. Saadakseen haltuunsa tarvittavat tiedot ja taidot, lahjakkaimmankin säveltäjän on täytynyt opiskella niitä systemaattisesti kauan, usein varhaislapsuudesta saakka. Lisäksi siihen, että musiikki saadaan paperilta kuuluviin, tarvitaan kymmenien muiden ammattimuusikoiden työpanos.

Työni tarkoitus on tuottaa kuulijoille hienoja elämyksiä, pohdittavaa, uusia äänimaailmoja ja yksinkertaisesti: hyviä biisejä. Sen aikaansaamiseksi en laske työtuntejani tai niistä saatavaa korvausta, vaan teos on valmis vasta sitten, kun olen siihen itse tyytyväinen.

Konsertissa musiikki tuntuu syntyvän kuin itsestään. Ehkäpä tästä muodostuu se ajatus mystiikasta. Musiikista nauttiessa ei ehkä tule ajatelleeksi, että teosten ja esitysten takana on valtava määrä erityislahjakkuutta, työtä ja poikkeuksellista intohimoa.

Niinpä haluan muistuttaa, että teoksen syntyprosessin takana on aina ihminen, joka kaikesta intohimosta huolimatta tarvitsee toimeentulon eli korvauksen työstään.

Sävellettyäni uuden teoksen minulle syntyy teokseen tekijänoikeus. Teosteni esityksistä maksettavat korvaukset ovat osa toimeentuloani. Korvausta tärkeämpää on kuitenkin tieto siitä, että minut huomioidaan teosteni tekijänä ja että minulla on olemassa maailman muuttuessa ja teknologian kehittyessä oikeudet omiin teoksiini: tekijän oikeudet.

Pasi Lyytikäinen
Pasi Lyytikäinen

Kirjoittaja on säveltäjä ja Suomen Säveltäjät ry:n jäsen.

Suomen Säveltäjät ry on taidemusiikin säveltäjien yhdistys, joka edistää suomalaista luovaa säveltaidetta sekä valvoo ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammattillisia ja taloudellisia etuja.

Kuva: Lauri Mannermaa