Tapaus Google Books puhuu karua kieltä luovan työn arvostuksesta

Google Books -päätös on takaisku luovan työn tekijöille maailmanlaajuisesti

Vuosikymmenen käynnissä ollut Googlen kirjapalvelua (Google Books) koskeva oikeustapaus on saanut vihdoin päätöksen Yhdysvalloissa, kun paikallinen kirjailijoiden järjestö Authors’ Guild ei saanut valituslupaa Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta. Päätöksellään korkein oikeus jätti voimaan alemman oikeusasteen vuonna 2015 antaman tuomion, jossa Authors’ Guildin kanne Googlea vastaan hylättiin. Päätös on takaisku luovan työn tekijöille maailmanlaajuisesti.

Tapauksessa oli kyse siitä, että Google oli digitoinut vuodesta 2004 alkaen miljoonia kirjoja verkkokirjastoonsa maksamatta toiminnasta tekijänoikeuskorvauksia. Authors’ Guildin mukaan Google rikkoo tekijänoikeuslakia skannatessaan miljoonia kirjoja verkkopalveluunsa. Teokset eivät olleet lähtökohtaisesti kokonaan luettavissa palvelussa, vaan käyttäjät pystyivät tutustumaan teoksiin ja hakemaan hakusanoilla teoksesta osia. Toisinaan teoksista puuttui ainoastaan pieniä ja esimerkiksi juonen kannalta vähämerkityksellisiä osia.

Viime vuonna yhdysvaltalainen vetoomustuomioistuin katsoi, että Google toimi Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain reilun käytön (fair use) rajoissa. Authors’ Guild haki tähän päätökseen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta ei sitä saanut. Korkeimman oikeuden valitustuomioistuimen päätöksen mukaan tapaus ”koettelee kohtuullisen käytön rajoja”, mutta oikeus katsoi silti Googlen toimivan lain rajoissa. Korkeimman oikeuden päätös olla antamatta valituslupaa on pettymys luovan työn tekijöille ympäri maailmaa. Mikäli luovan työn luomaa arvoa siirtyy toiselle yritykselle kaupallisesti hyödynnettäväksi ja sen liiketoiminnan mahdollistajaksi, on selvää, että arvosta tulee palautua asianmukainen korvaus koko arvoketjulle.

Luova ala perustuu osaamisen ja luovan työn hyödyntämiseen. Tästä ammattitaidosta tulee olla valmiita korvaamaan asianmukaisesti. Luova ala on myös merkittävä työllistäjä: tekijänoikeusalat työllistävät Suomessa toiseksi eniten EU:ssa (4,3 %) ja tuottavat kolmanneksi eniten (4,8 %). Kirjallisuus ja muut luovat alat voivat tuoda Suomeen ja Eurooppaan paljon kaivattua talouskasvua, työtä ja hyvinvointia. Kasvua ei kuitenkaan voi syntyä, mikäli alan toimintaedellytykset eivät ole kunnossa. Suomessa ja Euroopassa on elinvoimainen, omaleimainen kulttuuri, jonka toimintaedellytyksistä tulee huolehtia. Kaikkien toimijoiden tulee myös pelata samoilla säännöillä, riippumatta siitä, missä ja miten teoksia hyödynnetään.

Anne Salomaa
Anne Salomaa

Toiminnanjohtaja
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto

Kuva: Sanasto/Eero Kokko