Luovien alojen kasvuun panostettava

Uuden hallituksen ohjelmassa nostetaan esille monia luoville aloille tärkeitä asioita. Se myös maalaa hyvän kuvan luovien alojen ja tekijänoikeusalojen kasvupotentiaalista.

Hallitusohjelman mukaan ”nyky-yhteiskunnassa yhä suurempi osa kansantalouden tulosta syntyy aineettomista sisällöistä”- –  ”Taiteen, kulttuurin ja luovien alojen tuotanto- ja palvelusektorit ovat työvoimavaltaisia ja ne kasvavat edelleen.” Tältä pohjalta ohjelma asettaa kulttuuripuolelle kaksi tavoitetta:

– Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:stä nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.

– Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.

Nämä ovat oikeita tavoitteita. Hallitus julkistaa niiden toteuttamiseksi osin hyvin tuttuja keinoja, joita muun muassa luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on pitänyt esillä: esimerkiksi luovien alojen edistämistä tekevä Creative Business Finland -palvelukokonaisuus, elokuva-alan tuotantotukien kasvattaminen sekä yksityisen kopioinnin hyvityksen kehittäminen. Lyhdyn tilaama tuore tutkimus osoittaa selkeästi, että Suomi on jäänyt luovien alojen kasvupotentiaalista verrokkimaita jälkeen, ja etumatkan kiinni kuromiseksi hallitusohjelman lupauksista täytyy päästä nopeasti toimeen.

Hallitusohjelman mukaan kasvatetaan elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotukea ja perustetaan Creative Business Finland tukemaan luovien alojen kasvua sekä kehitetään toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä.

Lisäksi perustetaan luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukeva rahasto pitkän aikavälin investointina, valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2026 ja nostetaan taitelija-apurahojen tasoa.

Ohjelmassa myös luvataan tukea kirjallisuutta, prosenttiperiaatteen laajentamista (prosentti rakennuskustannuksista kulttuuriin ja taiteeseen) myös muille kuin visuaalisen taiteen aloille, taiteen perusopetusta sekä nostetaan lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ajoi hallitusneuvotteluissa sitä, että hallitus nostaisi kulttuurimäärärahat yhteen prosenttiin budjetista. Tämä mainitaan ohjelmassa vain pitkän tähtäimen tavoitteena, mutta suunta on selvä: ”Pitkällä aikavälillä pyritään kasvattamaan kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa asteittain yhteen prosenttiin”.

Taloudellisesti merkittävää on se, että hallitus sitoutuu kompensoimaan kulttuurille, liikunnalle ja nuorisotoiminnalle sen, jos arpajaislain uudistus ennakoidulla tavalla alentaa Veikkauksen tuottoa.

Hallitusohjelma sisältää luoville aloille tärkeitä asioita.  Nyt alkaa sanojen muuttaminen teoiksi.

Creative Business Finland -kokonaisuuden valmistelu yhdessä luovien alojen kanssa on hyvä paikka aloittaa.  Koska luovissa aloissa on merkittävää kasvupotentiaali, ne pystyvät luomaan tiedon, taiteen ja elämysten lisäksi myös suuren määrän työpaikkoja ja talouskasvua. Niistä hyötyy koko kansakunta.