Luovat alat kasvun moottoriksi

Suomi tarvitsee talouskasvua ja työpaikkoja. Tämän tietävät kaikki.

Siksi ihmetyttääkin, ettei meillä osata paremmin hyödyntää luovien alojen valtavaa kasvupotentiaalia.

Luovat alat ovat kasvavia toimialoja. Kulttuuri- ja viihdealan työpaikkamäärä on kasvanut Tilastokeskuksen mukaan 20,1 % vuodesta 2007. EU:n tilastojen mukaan tekijänoikeusalat työllistävät 4,3 % Suomen työvoimasta, se on toiseksi eniten EU:ssa. Samojen tilastojen mukaan ne tuovat 4,8 % BKT:stamme. Tämä on EU:n kolmanneksi suurin BKT:osuus. Kasvupotentiaalia on oikeasti siis olemassa.

Kulttuuri- ja luovien alojen panosta globaaliin talouteen on selvitetty myös uudessa tutkimuksessa, joka esiteltiin Pariisissa joulukuun alussa. Tutkimuksen ovat tilanneet maailman tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö CISAC ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco.

Sen mukaan kulttuuri- ja luovat alat kattavat kolme prosenttia maailman BKT:stä 2 250 miljardin dollarin liikevaihdollaan. Alojen liikevaihto on määrältään suurempi kuin tietoliikennepalveluiden liikevaihto, ja ne työllistävät 29,5 miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin esimerkiksi Euroopan, Japanin ja Yhdysvaltain autoteollisuus yhteensä (25 miljoonaa).

On selvää, että Suomen kansantalous nojaa yhä enemmän kulttuuristen sisältöjen tuotantoon ja hyödyntämiseen sekä luovien yksilöiden innovatiiviseen työhön. Yhteiskunnan on syytä tiedostaa tämä. Näiden alojen edistämiseen tulee panostaa. Kotimaiset luovat alat voivat toimia Suomen kasvun moottorina, jos niille annetaan järkevät toimintaedellytykset ja yhtäläiset mahdollisuudet kuin kilpailijamaissamme.

Lauri Kaira
Lauri Kaira

Kirjoittaja on musiikin harrastaja sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY-projektin projektinjohtaja