Asennemuutos alkaa kouluista

”Pirate Bay on paras!”

Nuo sanat sain kuulla takarivin pojilta lukemattomia kertoja, kun vuonna 2011 aloitin tekijänoikeutta ja luovaa työtä käsittelevien kouluvierailuiden tekemisen osana Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) monimuotoisia valistushankkeita. Se oli vastaus toiseen kahdesta kysymyksestä, jotka olen esittänyt lapsille ja nuorille kaikissa niissä oppilaitoksissa, joissa olen viiden vuoden aikana käynyt luennoimassa: Mainitkaa hyviä nettipalveluita, joiden kautta saatte elokuvia, pelejä tai musiikkia?

Viisi vuotta myöhemmin laittomia piraattipalveluita ei juurikaan enää mainita. Tänä päivänä oppilaiden mieleen tulevat ensimmäiseksi ne monet lailliset nettipalvelut, joista on etenkin nuorisolle muodostunut erottamaton osa viihdekulutuksen arkea. Mikäli piraattipalvelut ovat edelleen koululaisten käytössä, niiden hohdokkuus on kauan sitten kadonnut.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana TTVK on vieraillut vuodessa noin 40 oppilaitoksessa ympäri Suomea, tavoittaen noin 5000 oppilasta alakouluista lukioihin. Vuonna 2015 vierailuja tehtiin pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Heinolassa, Sastamalassa, Heinävedellä ja Kuopiossa. Mukana jokaisella vierailulla on muusikko, kirjailija tai muu luovan työn tekijä elävöittämässä luentoa kertomalla omasta ammatistaan. Vierailut – kuten myös TTVK:n tuottamat tekijänoikeudelliset oppimateriaalit, Tekijänoikeuspäivän elokuvanäytökset sekä muut hankkeet – ovat kouluille aina maksuttomia.

Tekijänoikeusbarometrien mukaan suomalaisten asenteet laittomaan lataamiseen ja jakamiseen ovat muuttuneet yhä tuomitsevammiksi. Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan vain 5 % väestöstä pitää musiikin tai elokuvan luvatonta jakamista internetissä hyväksyttävänä. Pitkään jatkuneella tekijänoikeusvalistuksella – jossa Suomi on monella tapaa toiminut Pohjoismaissa edelläkävijänä – on epäilemättä ollut oma vaikutuksensa asennemuutokseen.

Toinen kysymykseni oppilaille: Mitä teille tulee ensimmäiseksi mieleen tekijänoikeudesta?

Tekijänoikeus hahmotetaan – niin kouluissa kuin julkisuudessakin – yleensä negatiivisen kautta: jotain ei saa kopioida tai ladata netistä, jokin on kiellettyä. Sormen heristelystä koululaiset eivät innostu, mutta positiivinen lähestymistapa avaa monien silmiä. Tekijänoikeuden ensisijainen tarkoitus ei olekaan kieltää, vaan mahdollistaa! Koululaiset saavat itsekin tekijänoikeuden teoksiinsa! Tekijänoikeuden ansiosta meille syntyy uutta katsottavaa, kuunneltavaa, luettavaa ja pelattavaa!

Kun lapset ja nuoret saavat kuulla tekijänoikeuden positiivisesta puolesta sekä sen todellisesta merkityksestä luoville aloille, saattavat niin kiellot kuin mainosrahoja takovat piraattipalvelutkin näyttäytyä eri valossa.

Juha Rislakki
Juha Rislakki

Kirjoittaja on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n projektipäällikkö

Kuva: Eeva Pärjälä