Blogi: Arvokuilu kuntoon Suomenkin tekijänoikeuslaissa

Hallituksen esitys tekijänoikeus- ja verkkolähetysdirektiivien toimeenpanemiseksi on julkistettu.

Esitys poikkeaa edukseen lausuntokierroksella olleesta versiosta. Silloinen versio olisi tärkeiltä osin jättänyt direktiivit toimeenpanematta.

Esimerkiksi arvokuilun osalta lopputulos olisi ollut tämä: muissa EU-maissa taiteilijoiden asemaa olisi vahvistettu Googlen kaltaisiin jättiyrityksiin näiden, mutta Suomessa ei!

Nykyinen esitys noudattaa direktiivejä selvästi paremmin, aivan kuten ministeri Antti Kurvinen lupasi pari kuukautta siten järjestämässään pyöreässä pöydässä. Verkkolähetysdirektiivi toimeenpantaisiin niin kuin se on tarkoitettu. Arvokuilun suhteen taiteilijat ja tuottajat saisivat alustapalveluihin nähden liki samat oikeudet kuin muissakin EU-maissa.

Digijättien reaktio yllätti

Tämä lopputulos lienee Googlelle, Youtubelle ja teleoperaattoreille pettymys. Googlehan lobbasi tätä direktiiviä vastaan Brysselissä kovasti.

Heillä on ehdottomasti oikeus tuoda käsityksensä julki. Tapa, jolla he sen tekivät, onnistui kuitenkin yllättämään.

Googlea ja teleoperaattoreita edustava Ficom nimittäin julkisti, että se syyttää opetus- ja kulttuuriministeriötä väärästä avustajarekrytoinnista!  Ministeriö ei olisi saanut kutsua avukseen ministeriöstä eläkkeelle jäänyttä tekijänoikeusyksikön johtajaa.

Koska kantelu ei tullut avustajarekrytoinnin vaan esityksen julkistamisen jälkeen, se ilmeisesti liittyy enemmän esityksen sisältöön kuin eläkkeeltä apuun hälytetyn seniorivirkamiehen pätevyyteen.

Arvokuiluun pitää puuttua

Me olemme vaatineet erityisesti arvokuilun korjaamista.  Arvokuiluksi kutsutaan sitä, että Tiktokin ja Youtuben tyyppiset verkkosisällönjakopalvelut voivat levittää verkossa sisältöä sopimatta ja maksamatta mitään sisällön tekijöille ja tuottajille.

Digijätit ovat voineet mennä piiloon kuluttajan selän taakse siirtämällä sopimusteksteillä tekijänoikeusvastuun sisältöä palveluun lataaville tavallisille ihmisille.

Nykytila on siis kiva digijäteille, mutta paha sekä palvelun käyttäjille että kulttuurin ammattilaisille.

Miten direktiivi korjaa ongelman? Hyvin yksinkertaisesti. Direktiivi määrää, ettei verkkosisällönjakopalvelu enää saa sysätä vastuuta yksin kuluttajille, vaan palveluyhtiö vastaa itse siitä, mitä julkaisee. Palvelu on siis lakitermein itse ”yleisölle välittäjä tai yleisön saataville saattaja”.

On oikein, että verkkopalvelut pannaan hoitamaan asianmukaiset luvat kuntoon.

Siitä hyötyy sekä palvelussa sisältöä julkaiseva kuluttaja että julkaistun sisällön tekijä.  Se toisi korvauksia taiteilijoille, ja kuluttajan oikeusturva paranisi, kun palvelu varmistaisi itse, että tekijänoikeusluvat ovat kunnossa.

Siksi direktiivi on pantava meillä arvokuilun osalta voimaan kuten muissakin EU-maissa: niin kuin se on kirjoitettu ja tarkoitettu.