Lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1 osasta ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”

Lataa lausunto