Lausunto sivistysvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteosta ”Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020”

Lataa lausunto