Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanoa koskevasta komission väliarvioinnista

Lataa lausunto