Hallitusohjelmatavoitteet 2015

Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan alan ja luovuuden varaan rakentuvista yrityksistä ja työpaikoista.

Luova ala ja kulttuuri ovat myös elämänlaadun kohentajia ja elämysten tuottajia. Tämä näkyy sekä matkailussa, maakuntien vireydessä että ihmisten terveydessä.

Luovan alan mahdollisuuksiin pitää tarttua. Kyse on elämänlaadusta, kansallisesta kulttuuri-identiteetistä ja suomalaisista työpaikoista.

Me uskomme, että nämä asiat ovat hallitukselle ja eduskunnalle tärkeitä.

Hallitusohjelmatavoitteet 2015 (pdf)